Skip to content

תמחור וחבילות

תרצו לעבוד איתי? אשמח לתאם שיחה (חינם) של 15 דקות לבדיקת התאמה

בסיסית

350
175
 • מילוי שאלון עומק לצורך הבנת המצב בדרך הבהירה ביותר
 • שיחת ייעוץ- 60 דקות
 • Within 5 days e-mail with contents of advice

קלאסית

495
250
 • מילוי שאלון עומק לצורך הבנת המצב בדרך הבהירה ביותר
 • שיחת ייעוץ- 60-90 דקות
 • Within 5 days e-mail with contents of advice
 • שיחת המשך אחת בת 60 דקות במהלך שלושת השבועות העוקבים.
פופולרי

פרמיום

695
350
 • מילוי שאלון עומק לצורך הבנת המצב בדרך הבהירה ביותר
 • שיחת ייעוץ- 90 דקות
 • Within 5 days e-mail with contents of advice
 • שיחות נוספות לפי הצורך במהלך חודשיים (בשעות העבודה, אלא אם סוכם אחרת)

שיחת ייעוץ נוספת (להזמנתם בנוסף לתכנית ייעוץ)

€65,- (30 דקות)

€80,- (45 דקות)

€90,- (60 דקות) 

ייעוץ לגבי אח/ות נוספים עם קשיי שינה (תוך כדי ייעוץ קיים) 130 יורו (30 דקות שיחה ייעוץ נוספות ושיחת המשך נוספת